Vilslevgruppens bestyrelse

Bag Vilslevgruppens daglige driftsafdeling står en stærk bestyrelse med fælles ambitioner om at forbedre forholdene for organdonation i Danmark samt at støtte Vilslevgruppens unge medlemmer. 

Mads Sebbelov

Bestyrelsesformand

Mads er far til Oscar og Josephine Sebbelov.

Han blev akut en del af fællesskabet af forældre, som har mistet deres unge barn på ventelisten til et nyt organ.

"En sorgfuld og ensom erfaring at se min 15-årige datter dø for øjnene af mig, som følger mig og min familie resten af livet. Jeg ønsker for ingen, at de skal lide samme skæbne, som Josephine - at dø mens de venter på et organ.

Derfor arbejder jeg personligt for Aktivt fravalg til organdonation fra det fyldte 18. år i DanmarkVilslevgruppens omsorgsfulde fællesskab er jeg taknemmelig og stolt over at være bestyrelsesformand for. Et fællesskab af unge mennesker, som forstår at støtte og forsøde livet for hinanden mens de lever med kronisk organsvigt eller lever i uvisheden på ventelisten til et nyt organ.

Intet mindre end et meningsfuldt fællesskab at støtte op omkring."

Ole Vilslev

Bestyrelsesnæstformand

Ole er far til Amalie og Benjamin Vilslev.

"Som far til Amalie tog det mig ikke mange sekunder at sige ja til at arbejde for Vilslevgruppen, og for derigennem at kunne være med til at hjælpe de mange unge mennesker, som har nøjagtig de samme udfordringer og tanker, som Amalie havde.

Håbet er, at vi sammen kan skabe endnu bedre forudsætninger for, at Vilslevgruppen kan blive et endnu stærkere fællesskab, der kan hjælpe og støtte de unge mennesker, som lever med alvorligt organsvigt."

Anne-Dorte Noes Vilslev

Bestyrelsesmedlem og kasserer

Anne-Dorte er mor til Amalie og Benjamin Vilslev.

"Vilslevgruppen betyder meget for mig, da den er opstået omkring de dage, hvor Amalie trak vejret for sidste gang. Vilslevgruppen er det stærke sammenhold og fællesskab, som Amalie og vi som forældre manglede, da vi stod midt i sygdom og hospitalsindlæggelser.

De mentale forhold i sundhedssystemet bliver måske ikke bedre for de unge, så derfor er det vigtigt, at vi med Vilslevgruppen, har et fællesskab, hvor de unge er sammen i deres sygdomsforløb og kan dele deres tanker og følelser med hinanden.

Med Vilslevgruppens netværk for medlemmernes forældre er det ligeledes et håb, at forældre, som måske står med de samme spørgsmål og følelser som os, får et frirum til at dele deres tanker og oplevelser med nogen, som kan relatere."

Karoline Gyldenstjerne

Bestyrelsesmedlem

Karoline er medstifter af Vilslevgruppen, og repræsenterer Vilslevgruppens daglige ledelse med sin bestyrelsespost. Karolines initiativ til gruppen blev skabt i tæt samarbejde med Amalie Vilslev i hendes sidste tid.

Som bestyrelsesmedlem er hendes opgave at sørge for, at Vilslevgruppens arbejde altid følger det tiltænke formål. Hendes primære opgave i gruppens drift er at tage sig af særlige kommunikationsopgaver både internt og eksternt.

Signe Ryge Petersen

Bestyrelsesmedlem

Signe er journalist på TV2 Fyn samt mor til Ida på 23 år og Anna på 21 år. Hver dag sætter jeg pris på, at mine døtre lever og har det godt. Andre forældre lever i langt større udfordringer. Derfor vil jeg gerne gøre mit for at støtte op om Vilslevgruppen.

Min datter er ved at uddanne sig til jordemoder, og jeg selv er frivillig på et hospice. Vi hjælper i yderkanterne af livet. Ligesom Vilslevgruppen, der gør et kæmpe stykke livsvigtigt arbejde, som jeg håber at kunne yde mit lille bidrag til.