Privatlivspolitik

I Vilslevgruppens privatlivspolitik kan du læse, hvilke persondata hjemmesiden indsamler samt hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine data.

1. Generelt

1.1
Denne privatlivspolitik er gældende for samtlige oplysninger, som du giver til Vilslevgruppen. Det gør sig gældende ved ansøgning om medlemskab eller støtteansøgning som medlem i Vilslevgruppen. Her kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi beskytter og håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i vores politik, som du har spørgsmål til eller ikke kan acceptere. 

2. Dataansvarlig

2.1
Vilslevgruppen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Vilslevgruppen
CVR nr.: 44353423
info@vilslevgruppen.dk

3. Formål

3.1
Afhængig af om du er medlem og modtager støtte, er kunde, frivillig eller bidragyder hos Vilslevgruppen eller blot er besøgende på vores hjemmeside, gælder det, at vi behandler dine personoplysninger så vi bedst muligt kan imødekomme dig og det, som du efterspørger. Derudover for, at vi kan leve op til de forpligtelser, vi har som patientforening. Dette gælder ved håndtering af en potentiel støtte via mobilepay eller bankoverførsel, eventuelle køb af ydelser eller produkter eller når vi skal administrere dit medlemskab i Vilslevgruppen. 

4. Personoplysninger

4.1
Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter Herunder kan du se, hvilke personoplysninger vi indsamler direkte fra dig:

4.1.1
Er du medlem i Vilslevgruppen indsamles almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse samt de oplysninger, du selv har givet vedrørende sygdom. Hvis såfremt du søger om støtte, kan vi ligeledes opbevare registrerings- og kontonummer. Dine oplysninger anvendes til at:

 • administrere dit medlemskab
 • kommunikere med dig om dit medlemskab og støtte
 • yde dig den bedst mulige støtte

4.1.2
Er du kunde eller på anden vis støtte til Vilslevgruppen kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. Disse personoplysninger anvendes til at:

 • administrere din/dine betalinger
 • fremsende ordrebekræftelser til dig
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og imødekomme dit ønske
 • behandle og udføre dine ordrer

4.1.3
Er du deltagende ved en event hos os anvendes dine personoplysninger til at:

 • administrere din deltagelse ved eventen
 • sende kvittering for din tilmelding til eventen
 • sende materiale og/eller kontakte dig med information ifm. eventen

4.1.4
Er du besøgende på vores hjemmeside indsamles din IP-adresse samt anvendes cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i afsnittet om cookies længere nede. Dinne oplysninger, som indsamles ved brug af Vilslevgruppens hjemmeside anvendes til at:

 • stille funktioner og services på vores hjemmeside til rådighed for dig
 • udarbejde statistik som bruges af vores hjemmeside
 • optimere vores hjemmesides indretning og brugervenlighed

5. Cookies

5.1
www.vilslevgruppen.dk gøres brug af "cookies". Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tablet med det formål at genkende dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies giver dig en bedre brugeroplevelse og bidrager til effektiv og nemmere brug af hjemmesiden. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og indeholde ikke skadelig virus.

Browser kan indstilles til at informere dig, når du modtager en cookie, så du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra, slette eller blokkere dine cookies.

Se vejledningen her på: www.minecookies.org/cookiehandtering 

6. Behandlingsgrundlag

6.1
Herunder kan du læse om, hvorfor og hvornår vi har lov at behandle oplysninger om dig.

6.1.1
Når du bliver medlem af Vilslevgruppen, modtager støtte fra Vilslevgruppen, giver et bidrag til Vilslevgruppen, køber en vare eller indgår anden form for aftale med Vilslevgruppen, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du eksempelvis har en forespørgsel eller lignende.

6.1.2
Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger, herunder følsomme oplysninger, til os i forbindelse med eksempelvis oplysninger om dit helbred, så er grundlaget for vores behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d). Behandlingen af disse foretages som led i imødekommelsen af ønsket om medlemskab og ansøgningen om patientstøtte jf. Vilslevgruppens vedtægter og værdier.

6.1.3
Er du udelukkende bruger af vilslevgruppen.dk, benyttes kun de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med hjemmesidecookies. I nogle tilfælde registreres også, hvilke IP-adresser, der har besøgt hjemmesiden.

7. Deling af dine personoplysninger

7.1
Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os eksempelvis med udførelsen af din ordre eller imødekommer dit ønske om støtte. Andre kan være IT-drift, serviceleverandører, bank og betalingsudbydere.

8. Dine rettigheder

8.1
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

8.2
Indsigtsret

8.2.1
Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os info@vilslevgruppen.dk kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

8.3
Berigtigelse og sletning

8.3.1
Du har ret til at anmode om korrektion, af de personoplysninger, vi behandler om dig. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

8.4
Begrænsning af behandling

8.4.1
Du har visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af dine personoplysninger. 

8.5
Indsigelsesret

8.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

8.6
Dataportabilitet

8.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8.7
Tilbagekaldelse af samtykke

8.7.1
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

8.8
Du kan skrive til info@vilslevgruppen.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

9. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

9.1
Når Vilslevgruppen anmoder om dine personlige oplysninger er det for at imødekomme din ønskede tjeneste. Hvis du ikke vil afgive disse oplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, herunder eksempelvis at oprette dig som medlem eller afgive støtte til dig.

10. Sikkerhed

10.1
Hos Vilslevgruppen er vores behandling af personoplysninger underlagt interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger og frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau. Vi gennemfører løbende risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter.

11. Klage til tilsynsmyndighed

11.1
Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
Telefon: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

11.2
Vilslevgruppen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

11.3
Eventuelle fremtidige ændringer i privatlivspolitikken vil blive offentliggjort på denne side.


Denne politik er senest opdateret 19. december 2023